Naum Grebnev

born: 1921
died: 1988
country: Russia

Albums

Schnittke: Choir Concerto & Minnesang
CDA67297

Alphabetical listing of all musical works

Choir Concerto (Schnittke)
Fsem tem, kto vniknet  
O Pavitel' sushchevo fsevo  
Sabran'je pesen sikh, gde kazhdyj stikh  
Sej trud, shto natchinal ja s upavan'jem