Marcel Bijlo
Klassieke Zaken, Netherlands
February 2017

Jean Guyot (ca. 1512-1588) was afkomstig uit Luik waar hij het merendeel van zijn werkzame leven doorbracht als kapelmeester aan de Sint Lambertuskathedraal. Maar we vinden hem ook in Wenen, aan het hof van Maximiliaan II. En dat trok de aandacht van het internationaal samengestelde maar in Wenen gevestigde ensemble Cinquecento, dat al een aantal jaren bezig is het muzikale klimaat van het zestiende-eeuwse Wenen in kaart te brengen. Op een eerdere cd nam het ensemble al eens werk van Guyot op, maar hier hebben we een geheel aan de motetten van deze onbekende meester gewijde uitgave. Zoals al zijn tijdgenoten schreef Guyot in de rijke, polyfone stijl die door componisten als Josquin des Prez en Jean Mouton was ontwikkeld en die overal in Europa dominant was. Cinquecento is met zijn warme en rijke ensembleklank de ideale pleitbezorger voor deze muziek. Hun optredens in de Utrechtse Pieterskerk tijdens het Festival Oude Muziek zijn al een paar jaar gegarandeerd uitverkocht, hoe onbekend de componisten ook zijn die ze op hun programma’s hebben staan. Daarmee kan het ensemble nog heel lang doorgaan, want wat we nu kennen is nog maar een klein deel van wat er uit de zestiende eeuw tot ons gekomen is.

Klassieke Zaken, Netherlands