Henrik Friis
Politiken, Denmark

Barokmaskinen ervelsmurt og ambitionsniveauet højt på russiske Alina Ibragimovas plade med Bachs violinkonserter. Alle de mange tal og formler, det gemmer sig i gamle tal og formler, det gemmer sig i gamle Bach noder, bliver til sang of drømmende poesi. Ibragimovas andet forsøg med komponisten rummer to rigtigeviolinkoncerter og tre omskrevne fra tangeninstrumneter I tæt samarbejde med det lille engelske barokband Arcangelo. Den lille gruppe er homogen og stærkt musikalsk I arbejdet med dynamiske udsving, så der er optimale rammer for den 30-årige russers formfuldendte spil. Hendes heftige temperament sørger fot, at den barokke musikarkitektur får både runde trapper venlige gangforløb, pludselige hjørner og overraskende udsmykninger. Og skønheden I de langsomme satser er gribende.

Politiken, Denmark